top of page
GDPR -Zásady ochrany a zpracování osobních údajů - www.detsketaborypraha.cz - Bezva kroužky na Jižáku a Bezva léto v Praze
I. Udělujeme tímto souhlas provozovateli dětských příměstských táborů a mimoškolních aktivit pro děti Ing. Bc. Anita Jakvidová, se sídlem Matúškova 799, Praha 4, 149 00, IČO : 8775471 ( dále jen “ Správce” ) , aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ,dále jen “GDPR”, dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, aby zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení přihlašovaného dítěte,

 • datum a místo narození přihlašovaného dítěte, rodné číslo a státní příslušnost,

 • bydliště přihlašovaného dítěte,

 • jméno zákonného zástupce dítěte,

 • pojišťovna, zdravotní stav a omezení dětí, alergie,

 • telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte,

 • fotodokumentace a videa uskutečněné během tábora.

Tyto osobní údaj budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění příměstského táborového pobytu, kurzu, lekce, akce za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných organizátorem.

II. Osobní údaje budou využity a zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

 • poskytovatel softwaru,

 • agentura.

 

III. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět formou e-mailového oznámení na adresu bezvaleto@gmail.com či bezvakrouzky@gmail.com.Pokud k tomuto zrušení dojde před uskutečněním objednaného termínu tábora, kurzu, akce, lekce bude vzhledem k nemožnosti tábor realizovat, postupováno dle platných Smluvních podmínek.

IV. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • informovat se jak jsou údaje zpracovávány,

 • vyžádat si přístup k Vámi zaslaným údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat výmaz těchto údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

bottom of page